Metal Sanayi Sektörü

caniasERP, metal ve sac işleme sektörüne ait tüm süreçleri etkin bir şekilde yönetmek için güçlü araçlar sunmaktadır. Metal ve sac işleme sektöründe üretim yapan ve caniasERP kullanan işletmeler, sektörün üretim koşullarına uygun ve etkili uygulamalar kullanmaktadırlar.

 

Metal ve Sac İşleme sektöründe caniasERP’de izlenebilecek başlıca süreçler şunlardır : %Metal Sanayi Sektörü%

- Satış Belgeleri Yönetimi  ( Teklif – Sipariş – İrsaliye - Fatura )
- Satınalma Teklifleri, Satınalma Siparişleri
- Stok ve Depo Yönetimi
- Ürün Ağaçları ve Üretim Rotaları
- MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama)
- Üretim İş Emri Yönetimi ve Üretim Planlama
- Giriş, Operasyonel , Final Kalite Kontrol
- Bakım Yönetimi
- Genel Muhasebe ve Finans
- Maliyet Analizi ve Bütçe Raporları
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- Doküman Yönetimi

 

Metal ve sac işleme sektöründe bu temel süreçlere ek olarak aşağıdaki sektörel çözümler ön plana çıkmaktadır :

 

Fason Üretim Takibi

 

Fason üretim süreci caniasERP üzerinde fason iş emirleri veya fason operasyonlar ile yönetilmektedir. Fason işlem için gönderilecek malzemelerin takibi, fason tedarikçiye malzeme transferi, sevk irsaliyesinin hazırlanması, fason tedarikçiden gelen işlenmiş malzemenin kabulü gibi işlemler caniasERP üzerinde yapılabilmektedir. Hangi fason tedarikçide hangi malzemelerden hangi miktarlarda bulunduğuna dair raporlar alınabilir. Fason operasyon ve tedarikçi bazında birim fiyatlar sisteme tanımlanır ve fatura kontrolleri yapılır. Fason işçilik (hizmet) faturaları, doğrudan fason iş emri operasyonu ile ilişkili şekilde sisteme kaydedilir. Bu sayede fason operasyon maliyetleri detaylı şekilde raporlanabilir. Fason hizmet satışı yapan bir firma da aldığı fason siparişleri ve teslim ettiği malzemeleri caniasERP üzerinde takip edebilir.

 

Fire, Hurda ve 2.Kalite Takibi

 

Üretim operasyonları sonucunda ortaya çıkan fire ve hurda miktarları sistem üzerinde kayıt altına alınır. İş emri operasyonu bazında fire ve hurda miktarlarına ait raporlamalar yapılabilir. Belirli ve planlı fireler, ürün ağaçlarında oransal olarak tanımlanır ve malzeme ihtiyaç hesaplamasında dikkate alınması sağlanır. Ayrıca yan ürün tanımlaması ile 2.kalite olarak üretilen ürünler ayrı bir malzeme kodunda stoklaştırılır.

 

Rulo Sac Dilme Uygulaması

 

Rulo sac malzemelerin dilme operasyonları için dilme iş emirleri hazırlanabilir.
Dilme iş emri oluşturma aşamasında; dilinecek rulo sac malzemenin seçimi, dilme enleri, toplam dilinebilir genişlik,  fire payı vb. bilgiler sisteme girilerek en iyi dilme kombinasyonu için hesaplamalar yapılabilir. Dilme operasyonu fason olarak dışarıda yapılıyorsa, dilme fason iş emirleri ile işlemler takip edilir.

 

Çift Birimle Stok Takibi

 

Özellikle plaka sac, boru-profil alımında ve stok yönetiminde karşımıza çıkan çift birim ihtiyacı sistem üzerinde takip edilebilir. Malzeme bazında, stok birimi ve satınalma birimleri farklı tanımlanabilir. İrsaliye girişleri ve stok giriş – çıkış hareketleri çift birim ile yapılabilir. Malzeme kartında, birimler arasında dönüşüm oranları (çarpanları) tanımlanabilir.

 

Satış Fiyatları ve İskontoları

 

Ürün, müşteri, ürün grubu, müşteri grubu, satış temsilcisi gibi kriterler bazında satış fiyatları sisteme girilebilir. Satış fiyat listesine ödeme vadesi, ödeme şekli, teslimat şekli, satış koşulları vb. detay bilgiler eklenebilir. Satış temsilcisi bazında iskonto yetkisi tanımlanabilir ve sistem üzerinde fiyat analizleri yapılabilir.

 

Satınalma Onay Mekanizması

 

Satınalma sürecinde yer alan satınalma istekleri ve satınalma siparişleri onay mekanizmasına dahil edilebilir.  Toplam sipariş tutarına göre onaylama adımları ve onaylanacak kişiler hiyerarşi içinde belirlenebilir. Ayrıca verilen onaylar ve sipariş teslimatları ile ilgili otomatik mail gönderimi yapılır ve departmanlar arası bilgilendirme sağlanır.

 

Malzeme İzlenebilirlik ve Takip

 

Malzeme izleme ve kontrol uygulamaları ile işletmeye giren malzemelerin parti numarası ile takibi sağlanabilir. Parti (Lot) numaraları barkodlu olarak etiketler üzerine basılabilir ve bu sayede malzeme izlenebilirlik için alt yapı sağlanmış olur. Malzeme hareketlerinde, iş emri tüketimlerinde ve iade işlemlerinde parti numaraları kullanılarak malzemelerin işletme içindeki her hareketi kayıt altına alınmış olacaktır.

 

Kalite Kontrol ve Tedarikçi Değerlendirme

 

Giriş Kalite Kontrol uygulamaları ile malzemeler teslim alma aşamasında belirlenen kriter ile kontrol edilir. Giriş kalite onayından geçmeyen malzemelerin üretimde kullanılması sistemsel olarak engellenir. Üretim esnasında ortaya çıkan hataları saptamak için operasyonel kalite kontrol işlemleri uygulanır. Sevkiyat öncesi ürünlere final kalite kontrol işlemi uygulanabilir. Tüm kalite işlemleri, ölçüm değerleri, kritik seviyeler, min-max değerler sistemde kayıt altında tutulur. Bu sayede detaylı bir kalite kontrol raporlama sistemi kurulmuş olacaktır. Teslimat süreleri, teslimat miktarları ve kalite uygunluğu kriterlerini içeren Tedarikçi Değerlendirme uygulamaları kullanılabilir.


 


Detaylı bilgi için satış uzmanı arkadaşlarımızla bağlantı kurabilirsiniz.

satis_tr@ias.com.tr

http://www.ias.com.tr/tr/Content/ias-turkiye


 

IAS CANLI DESTEK

Uzmanımıza danışın