Makaleler

Ekonomik Durgunlukta Yatırım Fırsatları

Ekonomik Durgunlukta Yatırım Fırsatları

Bir işletme içinde bulunduğu ekonominin pozitif rüzgarlarını işletme lehine değerlendirirken, negatif rüzgarlara karşı önlemler alması ve iyileştirmeler yapması zorunludur.

2016-08-11
IT Proje Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken 10 Özellik

IT Proje Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken 10 Özellik

Bir proje yöneticisinin her detayı göz önünde bulundurması gerekir: Ekip, müşteriler, sistem, projenin durumu, hedefler, yasal düzenlemeler, standartlardaki değişiklikler…

2015-11-12
e-Defter sistemi nedir?

e-Defter sistemi nedir?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin, yalnızca elektronik ortamda tutularak tasdiklenebilmesini sağlayan sistemin adıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca kurulup işletilen bu sistemde, defterlerin kâğıt ortamında tutulmasına ve basılmasına gerek kalmaz. Elektronik ortamda tutulan muhasebe kayıtları;

2015-09-15
e-Fatura'nın ardından

e-Fatura'nın ardından

e-Fatura sisteminin aktif olarak kullanılmaya başlanmasının 20, zorunlu kullanıma geçilmesinin 17. ayını doldurmuş bulunuyoruz. Bu süre zarfında IAS ailesi olarak gerek entegratör kullanan gerekse GİB Portal üzerinden fatura sürecini yürüten müşterilerimizin daima yanlarında olduk.

2015-09-15
CANIAS ERP e-Arşiv çözümü ile de müşterilerinin yanında

CANIAS ERP e-Arşiv çözümü ile de müşterilerinin yanında

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Dönüşüm uygulamaları e-Fatura ve e-Defter’in ardından e-Arşiv ile sürüyor. Satış ve tahsilat süreçlerini hızlandıran; kağıt, posta ve depolama maliyetlerini azaltan bir yöntem olan e-Arşiv, gerek iş gücü açısından gerek mali ve yönetimsel açıdan birçok kazanımı beraberinde getiriyor. caniasERP, e-Fatura ve e-Defter’in ardından şimdi de e-Arşiv çözümü ile e-Dönüşüm süreçlerinde sizi desteklemeye devam ediyor.

2015-09-15
BPM ile süreç otomatizasyonunun faydaları

BPM ile süreç otomatizasyonunun faydaları

Firmaların uzun vadeli başarısında iş süreçlerinin verimliliği belirleyici bir etkendir. İş süreçlerinin en uygun tasarım ve adaptasyonlarının yanı sıra sürdürülebilir yönetimi, giderek karmaşıklaşan ve her geçen gün daha büyük bir hızla değişen iş dünyasında en önemli başarı faktörlerindendir.

2015-06-17
Entegre sistemlerin 10 avantajı

Entegre sistemlerin 10 avantajı

Entegre ERP sistemleri, şirketlerin başarısı için kilit öneme sahiptir. Şirketlerde şeffaflığı ve süreç güvenliğini geliştirirken hata oranını önemli ölçüde azaltır.

2015-05-12
Depo Yönetimi Sistemi ile depolarınızda maksimum verimlilik sağlayın

Depo Yönetimi Sistemi ile depolarınızda maksimum verimlilik sağlayın

Depolardaki karmaşaya sistemli bir karşılık: Depo Yönetimi Sistemi

2015-01-22
e-Fatura’da özel entegratör ve GİB Portal’ın avantaj ve dezavantajları

e-Fatura’da özel entegratör ve GİB Portal’ın avantaj ve dezavantajları

E-Fatura sistemine zorunlu geçişin altıncı ayında, zihinlerdeki soru işaretleri dağılmaya başladı. E-Fatura zaman ve işgücü maliyetleri açısından firmalara önemli kazanımlar sağladı. Sistem yerleştikçe yararları da aynı ivme ile artıyor.

2014-10-23
Finans Krizi Sonrası Türkiye'de ERP

Finans Krizi Sonrası Türkiye'de ERP

Bu yazımızda, Türkiye'nin son dönemde dünyayla artan siyasi, ekonomik ve kültürel uyumu esnasında patlayan 2008 Dünya Finans Krizi’den sonrasında, reel ekonomisindeki büyümeden, ihracat odaklı dış ticaretin etkisiyle ortaya çıkan değişimden, gelişimden, büyüyen ERP pazarından, Türkiye'ye özel ERP ihtiyaçlarından bahsedeceğiz ve bir ERP çözümü seçerken dikkat edilebilecek bazı kıstaslar önereceğiz.

2014-04-24
ERP'de İK (İnsan Kaynakları) Uygulamaları

ERP'de İK (İnsan Kaynakları) Uygulamaları

Kurumsal Kaynak Planlaması olarak bilinen ERP, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.

2013-06-26
ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı

ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı

ERP (Enterprise Resources Planning - Kurumsal Kaynak Planlama) ismi iyi konmuş bir ticari yazılım grubudur. Bu isim şirketleri çalıştırmak için gereken pek çok işlevi tek bir sistem altında sunan bütünleşik bir yapıyı refere eder. Bu yapının ana yararı, değişik departmanlarda geliştirilen aynı iş sürecine ait faaliyetleri konsolide etmek ve verilerin tutarlılığını sağlamaktır.

2013-04-16
ERP Nedir? ERP sistemi nedir? ERP yazılımı nedir?

ERP Nedir? ERP sistemi nedir? ERP yazılımı nedir?

ERP sayesinde eski tip birbirinden kopukçalışan bilgisayar sistemleri artık tarih olmuştur, finans, İK, imalat ve depo gibi tüm bu operasyonları tek bir bütünleşik bilgisayar yazılımı farklı modüllere ayırarak eskiden tek başına çalışan sistemleri birbirine entegre etmiştir

2011-12-30
ERP ve EDI

ERP ve EDI

Elektronik Veri Alışverişi (Electonic Data Interchange-EDI) 5 yıl öncesine kadar işletmelerin hayatında yokken şu an pek çok sektördeki işletmelerin en önemli verilerini taşıyor hale gelmiştir. Özellikler Savunma Sanayinde veri güvenliği ile ilgili olarak yapılması gerekenler bilgi gizliliği yüksek olan veriler EDI kullanarak daha güvenli bir şeklide yerlerine ulaşmaktadır.

2011-11-16
ERP'nin ABC'si?

ERP'nin ABC'si?

Bilgi çağının, küreselleşmenin yaşandığı, insan, bilgi ve etkin yönetimin önem kazandığı, değişimin kaçınılmaz olduğu ve hatta değişimi yönetmenin giderek zorlaştığı rekabet ortamında artık sadece üretmek yetmiyor. Hız, kalite, azalan maliyetler ve verimlilik, koşulsuz müşteri memnuniyeti gibi faktörlerin önemi artık daha önem arzediyor. İşletmenizin tüm bölümlerinde sürekli oluşan ve dolaşan, güv

2011-11-04
Nasıl bir ERP Çözümü Tercih Edilmeli?

Nasıl bir ERP Çözümü Tercih Edilmeli?

ERP çözümlerinin başarıya ulaşabilmesi için kendi yapınıza, var olan teknolojik sistemlerinize ve kurumsal hedeflerinize en uygun çözümü seçip ve hayata geçirmeniz son derece önemlidir. ERP çözüm belirleme sürecinde, zaman ve maliyet kaybına neden olmadan, operasyonel verimliliği artıracak, sistem kurulduktan sonra da etkin kullanımını sağlayacak sistematik bir yol izlenmeli, ihtiyaçlar çerçevesin

2011-11-04
Başarılı ERP Uygulamaları

Başarılı ERP Uygulamaları

ERP çözümlerinin kurum içerisinde hayata geçirilmesi çoğu zaman uzun, sıkıntılı ve maliyetli bir süreç olarak görülür. ERP projelerinde ilgili kurumun yapısı, ihtiyaçları, gelecekle ilgili perspektifleri iyi analiz edilir ve planlanırsa, çözümün kurulum ve uygulanması daha makul bir zaman, maliyet süreci içerecek şekilde sonuçlandırılır.

2011-11-04
ERP bir şirketin iş performansını nasıl arttırır?

ERP bir şirketin iş performansını nasıl arttırır?

ERP'nin en önemli yararı çok farklı sorunlara çözümler üreterek firmanızın müşteri sipariş alma metotlarını geliştirmesi, bunları iş emirlerine dönüştürerek fatura ve girdi takibini kolaylaştırmasıdır, ERP olmasaydı eski metotlarla iş süreçleriniz devam edecekti. Bundan dolayı ERP genellikle gerçek bir ofis aracı olarak adlandırılır. Sadece satın-alma giriş işlemlerine imkan tanımakla kalmaz (Her

2011-11-04
ERP Projelerinin Analiz ve Kurulum Süreleri

ERP Projelerinin Analiz ve Kurulum Süreleri

ERP kurulumu kısa zaman alacak bir süreç değildir. İhtiyacınız olan çözüm kapsamına, şirketinizin büyüklüğüne, operasyonel faaliyetlerinizin çeşitlilik, yoğunluk ve iş yapma yöntemlerinize göre değişir. 3 ya da 6 aylık sürelerde ERP kurulumu yaptığını söyleyen firmalar sizi yanıltmamalı. Firma küçük boyutlarda olabilir veya kurulum firmanın sadece belirli kısmı için ya da firma sadece finansal mod

2011-11-04
ERP - E-Business İlişkisi

ERP - E-Business İlişkisi

ERP kurum içi firmanın tüm departmanlarını ve kurum dışı tüm iş ortaklarını çok geniş bir entegre yapı ile bütünleştirse de yine de dış sistemlere kapalı bir uygulamadır. Özellikle internet teknolojisinin hızla yaygınlaşması ve mobil teknoloji gibi faklı haberleşme teknolojilerinin hızlı gelişimi ERP sistemleriyle de gerektiği ölçülerde entegrasyon firmalara önemli avantajlar sağlayacaktır.

2011-11-04

IAS CANLI DESTEK

Uzmanımıza danışın