Madencilik Sektörü

%made%ERP Sistemlerinin madencilik sektöründe uygulamaları, sektörün kendine özgü birçok değişkeni olması nedeni ile özel bir bakış açısı gerektirmektedir. caniasERP, sektörel bağımsızlığının yanı sıra geliştirilebilir alt yapısı sayesinde standart ERP çözümlerine ek olarak madencilik sektörüne özel bir çok takibe olanak sunmaktadır.
 

 

 

 Madencilik Sektöründe caniasERP'de İzlenebilecek Başlıca Süreçler Şunlardır:

 • MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama)
 • Satış (Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura Yönetimi)
 • Satın Alma
 • Envanter ve Depo Yönetimi
 • Üretim ve Planlama
 • Bütçe
 • Ön Maliyet / Fiili Maliyet Analizi
 • Finans / Muhasebe
 • Demirbaş
 • İnsan Kaynakları
 • Kurumsal Karneler
 • İthalat / İhracat
 • İleri Düzeyde Raporlama


caniasERP'nin standart uygulamaları dışında madenciliğe özel uygulamaları şöyledir:

Maden Araştırma

Bu uygulama; maden çıkartılacak sahaların incelenmesi; jeolojisinin, çıkarılacak cevherin çeşidinin pafta ve ruhsat numarası bazlı takibi, ileride aynı madenin tekrar etüt edileceği zaman para ve zaman kaybını önlemekte ya da belirli bir cevherin hangi bölgelerden, hangi özellikler ile çıkarılabileceği konusunda raporlama sağlamaktadır.

Üretim


Madenin kapalı ya da açık ocaklardan çıkarılışına göre, takip edilecek üretim bilgileri değişmektedir. Kapalı ocak üretim bacaklarında, "hazırlık (metre)", "üretim (ton)" takip edilirken açık ocaklarda "dekapaj (m3)", "üretim (ton)" bilgileri toplanmaktadır.

Üretim parametrelerinin ya da birimlerinin çıkarılan madene göre değişeceği unutulmamakla beraber, toplanacak üretim verileri de bu uygulama sayesinde detaylandırılabilmektedir.

Örneğin; "dekapaj" yapan kamyonun plakası, operatörün kodu, dekapajın hangi vardiyada yapıldığı, kamyonun yaptığı seferin uzunluğu (km) bilgileri toplanarak, toplam dekapaj rakamına buradan ulaşılabilir ve bu bilgiler operatör ya da kamyon performansını ölçmede kriter olarak kullanılabilir.Stok


Standart stok takip sürecine ek olarak, sarf malzemelerin tüketimleri, ocaklardaki maliyet merkezlerine yapılarak, sarf malzemenin maliyetinin doğrudan ilgili ocağa gitmesi sağlanmaktadır.

Maden direği gibi ihale yollu yapılan alımlarda, firmanın stoğuna ek olarak, Orman Müdürlüklerindeki stoklar takip edilmektedir. Böylece, ihale yollu alınmış stok firmaya transfer olduğunda maliyetine, nakliye masrafı eklenerek gerçek değerler elde edilmektedir.

Dinamit, kapsül, maden direği ya da mazot tüketimleri, hazırlık ya da üretim operasyonlarına bağlı planlanabilmektedir. Böylece fiili sarfiyatların performansları ölçülebilmektedir. Örneğin; 1 ton cevher çıkarabilmek için ilgili ocağın özellikleri düşünülerek, ortalama 12 dm3 maden kullanılması gerektiği planlanıp gerçekleşen tüketimler, plan ile kıyaslanabilmektedir.

Benzer mantıkla çıkarılacak ham cevherden çeşitli ebatlarda çıkması planlanan zenginleştirilmiş maden yüzdesel olarak planlanarak, gerçekleşen veriler ile kıyaslama yapılabilmekte ve satış departmanının planları ile ilişki kurulabilmektedir. İş makinelerinizin arıza ya da rutin bakımlarında takılan ya da sökülen parçalar, doğrudan makinenin masrafları üzerine giderek, makinenin diğer masrafları ile birlikte, verimlilik analizleri yapılabilmektedir.


Bakım ve Arıza


Rutin bakım planları, iş makinesi bazlı çalışma süresi ya da periyodik olarak toplanan motor saati verilerine göre yapılmaktadır. Arıza analizleri vb. raporlar caniasERP  standart uygulamalarındaki haliyle kullanılmaktadır.

 

Satış


Satış verileri, zenginleştirilmiş cevher kodları bazında takip edilmektedir. Standart satış modülü özelliklerine ek olarak toplu bağlantılar, değişen ürün, birim fiyat, ödeme tipleri için takip edilebilmekte, irsaliyeler kantarlardan kesilmekte, kantarlardan otomatik olarak tonaj verisi alınabilmekte, kantar henüz irsaliyesi kesilmeden sırada bekleyen kamyonlar takip edilebilmektedir.

Teklif ya da sipariş aşamasında sistem, müşterinin risk durumunu değerlendirerek uyarı ya da hata mesajları vermektedir. Kampanyalar, CRM modülünden ilgili müşteri gruplarına duyurulabilmektedir.


caniasERP sistemi, online ödeme alınabilen firmaya ait web siteleri ile entegre çalışmaktadır. Müşteri ekstresi, müşterinin sırada bekleyen kamyonları gibi bilgiler müşteri tarafından izlenebilmekte, müşteriden ödeme alınabilmektedir. Ürün, şehir, satış bölümü, müşteri bazlı pareto analizleri gibi çeşitli analizler yapılabilmektedir.

İnsan Kaynakları


Standart İnsan Kaynakları uygulamalarına ek olarak, şantiye girişindeki turnikelerden ya da kart okuyucularından alınan bilgiler puantörler tarafından kontrol edilerek, personel devam takip bilgilerinden puantaj oluşmaktadır. İş kazası tutanakları, sendikalı personel takibi, yer altı muafiyetleri maden sektörünün modül kullanımındaki gerekliliklerinden bazılarıdır.

Rödovans


Saha bazlı üretim, toplam satış, toplam alış bilgileri sistem tarafından hesaplanmaktadır. Saha ve dönem bazlı, üretim miktarlarına göre "Ayrıntılı Rödovans Hesabı" ve "Gecikme Zammı" hesapları yapılmaktadır.

 


 

Kaynak: Maden Ocak Teknolojileri Dergisi (Mart - Nisan 2013)

 


Detaylı bilgi için Satış Uzmanı arkadaşlarımız ile bağlantı kurabilirsiniz.


satis_tr@ias.com.tr
http://www.ias.com.tr/41/346/ias-turkiye.htm


MÜŞTERİLERİMİZDEN BAZILARI
 

 • Akçamer Mermer ve Çelik San. Tic. Ltd. Şti.
 • Atay Holding A.Ş.
 • Aydın Linyit Ltd. Şti.
 • Başaranlar İnş. Malz. Tic. ve San. A.Ş.
 • Biga Maden San.ve Tic. Ltd. Şti.
 • Canel Munip Çoker Madencilik Tic. ve San. A.Ş.
 • Dedeman Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
 • Demir Madencilik Petrol Ürünleri İnşaat Tur. Nak. San. Tic. A.Ş
 • Kömürcüoğlu Mermer San. ve Tic. A.Ş.
 • Mermertay
 • Sto Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.
 

 

IAS CANLI DESTEK

Uzmanımıza danışın