Danışmanlık

Tam Başarı için Güçlü Destek

Verdiğimiz hizmetin zihinsel bir uğraş olduğunu düşünüyoruz.


ERP kurulumlarında proje başarısının yazılımın kalitesinden çok verilen hizmetin kalitesine ve devamlılığına bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden proje yönetimine büyük önem veriyoruz. Yazılımın üretilmesinde gösterdiğimiz özeni kurulumu ve uyarlaması sırasında aksatmadan devam ettiriyoruz. Proje içerisinde müşterilerimizin de bu titizlikte çalışmalarını sağlamak için her türlü danışmanlık ve denetleme adımını en baştan planlıyoruz.

 

"CANIAS ERP gibi başka yazılımlarda bulabilirdik belki ama IAS'den aldığımız yazılım desteğini bir başka firmadan alma şansımız olduğunu zannetmiyorum. Bu en az yazılım kadar önemli bir özellik. Oradaki kadronun yazılıma inancı, uyarlama sürecindeki ısrarı ve çabası çok önemli. Olayı sadece yazılım tarafı olarak görmemek lazım."
Kasım 2006
Haluk Arıcan
İNKA Fixing Genel Müdürü
 

Proje yönetimine ve implementasyon adımlarına gösterdiğimiz bu özen başarı getiriyor. 1989'dan beri gerçekleştirdiğimiz projelerde %85 gibi oldukça yüksek bir başarı yüzdesine sahibiz. Bugün sektör için çok yüksek kabul edilen bu oranı daha yukarılara çekmek için proje yönetimi metodolojimizi sürekli gözden geçiriyor sürekli iyileştiriyoruz.


Adımları kısaca özetlemek gerekirse;

 

Proje ön hazırlığı

Tecrübeli IAS danışmalarından seçilen bir proje yöneticisi kontrolünde şirketinizde süreçlerinizi iyi bilen personel ve yöneticilerden oluşan bir proje ekibi oluşturarak işe başlıyoruz. Oluşan ekibin proje hedeflerini belirlemesi ve hedefler doğrultusunda kaba proje planını hazırlaması bir sonraki adımı oluşturuyor. Sonrasında düzenlenecek bir etkinlikle projenin tüm şirkete anlatılmasını sağlıyor ve projeye start veriyoruz.

 

 

CANIAS ERP - Analiz, Planlama, İmplementasyon, Projenin Tamamlanması ve Destek

Analiz

Bu aşamada amaç süreçlerinizi detaylıca incelemek ve proje boyunca işletmenizde yaşanacak olumlu değişim noktalarını tespit etmek. Bu adım üç aşamadan oluşuyor: Birinci adımda firmanızın iş akışlarını tekrar gözden geçiriyoruz. İkinci adımda yeni iş akışlarını oluşturmak üzere mevcut iş akışları üzerinde gerekli görülen iyileştirme ve sadeleştirme noktalarını tespit ediyoruz. Son adımda ise proje ekibi hedefler doğrultusunda yeni iş akışlarınızı oluşturuyor.

Detaylı planlama

Analiz aşamasından sonra proje ekibi ortaya çıkan yeni akışlara göre tüm ihtiyaçlarınızı göz önünde tutarak detaylı uyarlama planını hazırlıyor. Bu aşamada artık şirketinizin ihtiyaç duyacağı özel yazılım geliştirme noktaları da belirlemiş oluyoruz.

İmplementasyon

Bu adımda detaylı plan doğrultusunda sistemin uyarlaması için gerekli işler adım adım uygulanıyor. Bunlar genellikle veri transferi, parametre tablolarının uyarlanması, son kullanıcı eğitimleri, ek yazılımların geliştirilmesi, modüler ve entegrasyon testleri gibi işlerden oluşuyor. Planlanan kilometre taşları proje ekibinin kontrolünde tamamlandıkça raporlanıyor ve ara etkinliklerle tüm şirkete duyuruluyor.

Projenin tamamlanması

Plan dahilindeki tüm kilometre taşları tamamlandığında proje ekibi ulaşılan hedefleri ve sonuçlarını analiz edip proje kapanış raporunu hazırlıyor. Proje kapanışında ekip, yeni sistemin sağladığı yararları ve projenin sonuçlarını düzenleyeceği bir etkinlikle tüm şirkete duyuruyor.

Destek

Başarılı bir proje sonrasında başarının devamının verilecek desteğin kalitesine bağlı olduğunun bilincindeyiz. Sistem hatalarını giderilmesi, mevzuat değişikliklerinin aktarılması ve yeni versiyonların kurulumu gibi hizmetlerin tümünü destek anlaşmaları çerçevesinde düzenli olarak sunuyoruz. Projenin en başında olduğu gibi bu aşamada da ekibimiz gelişen ihtiyaçlarınıza hızlı ve kesin çözümler üretmeye devam ediyor. 

IAS CANLI DESTEK

Uzmanımıza danışın