CANIAS ERP 6.04 TÜM MODÜLLER

CANIAS ERP TÜM MODÜLLER

Kişiselleştirilebilir caniasERP standart yazılımında, genel çözüme bütünüyle entegre edilmiş 30'un üzerinde modül mevcuttur. Bu modüller, farklı iş alanlarındaki neredeyse tüm süreçleri kapsar ve klasik ERP işlevlerinden çok daha üstün özellikler ile çalışır. Standart modül kapsamı, müşterinin ihtiyaçlarına göre düzenlenir ve zaman içinde beliren yeni ihtiyaçlar doğrultusunda, kolaylıkla ve herhangi bir arayüz geliştirmesine ihtiyaç duyulmadan genişletilebilir. Sistemin "kesintisiz entegrasyon felsefesi", şeffaflık ve sorunsuz bilgi akışı sağlar. Bu da iş süreçlerinin verimliliğini önemli ölçüde yükseltir.

 

TEMEL YAPI VE GELİŞTİRME (BAS, SYS&DEV, BPM)


caniasERP Temel Yapı modül grubu, yazılımda standart olarak mevcuttur. İçerdiği ana veriler, sistem yönetimi araçları, kontrol tabloları, geliştirme araçları ve iş akışı mekanizmaları sayesinde sistemin, kullanıcıların özgün ihtiyaçlarına rahatça uyarlanmasını sağlar. İş Süreçleri Yönetimi (BPM) modülü, kullanıcıları, şirketin tüm süreçlerini minimum çaba ile oluşturma, otomatik olarak sürdürme, izleme ve denetleme konusunda destekler. Rol konseptleri ve standartlaştırılmış alt süreçler de işlevleri arasındadır.


ÜRÜN TASARIMI (BOM, ROU, CAL)


Ürün Tasarımı modül grubunda Ürün Ağaçları (BOM), Rotalar ve İş Merkezleri (ROU) ile Standart Maliyet (CAL) modülleri bulunur. Ürün Tasarımı ile kolayca oluşturulabilen ve değiştirilebilen ürün ağaçları, verimli bir şekilde yönetilebilir. Rotalar, üretim ve montaj adımları için bir ön tanım sağlar. Sistemde kayıtlı hesaplama yöntemleri ise maliyet belirleme, fiyatlandırma ve nihai maliyet hesaplaması için kullanılır.


SATIŞ VE PAZARLAMA (SAL, RTM, CRM, SRV, EXP)


Satış ve Pazarlama modül grubu  Satış (SAL), Perakende (RTM), İhracat Yönetimi (EXP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Servis Yönetimi (SRV) modüllerini içerir. CRM modülü, satış fırsatlarının tanımlanması ve yönetimi, kampanya yönetimi, müşteri ilişkileri geçmişinin tutulması gibi önemli işlevleri olan, çok gelişmiş bir sistemdir. SRV modülü ise servis durumuna ilişkin bilgileri ihtiyaçlar doğrultusunda kullanıma sunar; rutin servis aktiviteleri ile arıza mesajlarının rahatça işlenmesini sağlar.


İLETİŞİM UYGULAMALARI (EDI, SMS, CLB, CMS, AUT)


Elektronik Veri Alışverişi (EDI) modülü ile caniasERP’deki tüm veriler eksiksiz şekilde dışarıya aktarılabilirken dış ortamdan alınan veriler de caniasERP’ye eksiksiz ve sorunsuzca taşınabilir.  İçerik Yönetimi Sistemi (CMS) modülü ile web sitesi, B2B ve B2C portalleri vb. web içerikleri caniasERP içerisinden kolaylıkla oluşturulup yönetilebilir. e-Posta istemcisi, adres defteri, görev yöneticisi, termin planlama aracı ve kısa mesaj sistemini kapsayan İletişim Çözümü (CLB) ile şirket içinde ve dışında elektronik veri alışverişi sağlanır, kişisel veya genel terminler ve tüm görevler yönetilebilir.


SATINALMA (PUR, VER, IMP)


Sistem, dünya genelinde otomatikleştirilmiş bir malzeme tedariki sağlamak amacıyla tedarikçi ilişkilerini optimize eder ve destekler. Sözleşmeler, entegre fatura kontrolü ve fiyat karşılaştırma raporları çok daha konforlu bir kullanım sağlar. Tedarik modül grubu Satınalma (PUR) , Fatura Kontrolü (VER) ve İthalat Yönetimi (IMP) modüllerini kapsar.


MALZEME YÖNETİMİ (INV, QLT, MRP,  WMS, TRO)


Bu modül grubunda Stok Yönetimi (INV), Kalite Yönetimi Sistemi (QLT), Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)ve Depo Yönetimi (WMS)  ve Transfer Siparişi (TRO) modülleri bulunur. Malzeme yönetimi, gerekli malzemeler hakkında güvenilir bilgiler sağlar; zaman ve maliyet koşullarını da dikkate alarak stok yönetimi gerçekleştirir. Farklı planlama yöntemleri, malzeme ihtiyaç planlaması prosedürleri ve birden çok depoya uygun optimum lojistik özellikleri, kullanıcıları malzeme hareketlerinin planlanması ve denetlenmesi konusunda destekler. WMS modülü, depolama yapılarını düzenler ve lojistik iş akışlarını daha verimli kılar. Mobil veri girişi cihazları kullanılarak depo hareketleri yönetilebilir ve kullanıcı hatalarının oluşması riski azaltılabilir.


ÜRETİM YÖNETİMİ (PRD, CAP, MNT, PRC)


Üretim Yönetimi;  Üretim Planlaması ve Kontrolü (PRD),  Kapasite Planlama (CAP), Bakım Yönetimi (MNT) ve Üretim Maliyeti (PRC) modüllerinden oluşur. Sistem hem seri üretimi ve varyant üretimini hem de sipariş üzerine üretimi ve müşteri siparişi üretimini destekler. Esnek planlama ve denetim mekanizmaları, optimum kapasite kullanımını sağlar ve ayrıntılı terminleme olanakları sunar. MNT modülü, ariza hallerindeki acil bakım – onarım önlemleri ile düzenli bakım çalışmalarının planlanıp işlenmesini sağlar. PRC modülü, üretilen malzemelerin tutarlarının belirlenmesini, raporlanmasını ve muhasebe hesaplarına aktarılmasını sağlar.


FİNANS YÖNETİMİ (FIN, AST, COS)


Finans Yönetimi modül grubu Finansal  Muhasebe (FIN), Sabit Kıymet Yönetimi (AST) ve Maliyet Merkezleri Muhasebesi (COS) modüllerinden oluşur ve eksiksiz bir belgeleme olanağı sunar. Merkezi olarak tutulan verilere istendiği anda erişim mümkündür. Sistem kullanıcıya daima en güncel ve doğru veriye ulaşım imkânı sunar. Sistem, duran varlık yönetimi için istatistik, finans ve vergi ile ilgili tüm konuları dikkate alır. COS modülünün birincil amacı, şirketin ticari işlemlerinin kayıt ve  kontrol edilmesidir. Genellikle şirket içi raporlama için kullanılır ve kullanıcıya pratik planlama, analiz ve raporlama araçları sunar.


YÖNETİMSEL UYGULAMALAR (HCM, PRJ, ERM, DOC, KMS)


Yönetimsel Uygulamalar modül grubu HCM (İnsan Kaynakları Yönetimi), PRJ (Proje Yönetimi) , ERM (Kurumsal Risk Yönetimi), DOC (Doküman Yönetimi) ve KMS (Bilgi Yönetim Sistemi) modüllerinden oluşur.  HCM modülü pozisyon planlama, başvuru yönetimi, ileri eğitim yönetimi, çalışan değerlendirmesi gibi alanlardaki planlama, yönetim ve denetim aktivitelerini gerçekleştirir. PRJ modülü, projelerin malzeme ihtiyaç planlaması açısından en etkin şekilde oluşturulmasını, grafik ve tablo şeklinde görüntülenmesini, denetlenmesini, yürütülmesini ve analiz edilmesini sağlar. ERM modülü, şirketi etkileyebilecek potansiyel riskleri tanımlayıp şirketin kurumsal risk alma profiline uygun yönetmeyi ve şirketin hedeflerine ulaşmasını güvence altına almayı amaçlayan sistematik bir süreçtir. DOC modülü, sistemde otomatik ve manuel olarak oluşturulan tüm belgelerin yönetilip düzenlenmesini sağlar. KMS modülü ile de ERP sistemindeki tüm bilgiler düzenlenir, kolay ulaşılabilir hale gelir. Modül, çalışanların tecrübe, edinim gibi örtülü bilgilerinin de sisteme entegrasyonunu sağlar.


İŞ ZEKASI VE STRATEJİK PLANLAMA (OLP,BUD, BSC)


Bu modül grubu Çevrimiçi Analitik İşleme / İş Zekası (OLP), Kurumsal Karneler (BSC) ve Bütçeleme (BUD) modüllerinden oluşur. OLP/BI modülü, şirket kararları alınırken verilerin çok boyutlu değerlendirilip görsel olarak izlenebilmesini sağlar. Pentaho veya Info-Suite ile bağlantılı, eksiksiz bir İş Zekası Sistemi (Business Intelligence System) oluşturur. BUD modülü ile satış ve üretim planlaması, mali planlama ve çeşitli analizlere imkân veren standart raporlamalar yapılabilir. Modül, müşteriye özel raporların oluşturulmasını sağlayan raporlama araçlarına sahiptir ve genel sisteme bütünüyle entegredir. BSC modülü ise mali işlere parasal olmayan varlık değerlerinin de eklenmesine yönelik bir yönetim konseptidir. Modül, şirkete ve şirketin başarısını etkileyen kritik performans faktörlerine ilişkin bir genel bakış sağlar.

IAS CANLI DESTEK

Uzmanımıza danışın